3.1 De wereldblokken

Bronnenboek blz.14
Werkboek blz.22

We bestuderen de menselijke verscheidenheid, zowel sociaal (hoe de mensen leven) als economisch.
Hierbij is de klassieke indeling van de continenten (zie hoofdstuk 1) niet bruikbaar. Binnen eenzelfde continent zijn er meestal nog grote sociale en economische verschillen. Daarom gebruiken we liever een indeling gebaseerd op wereldblokken.

Een wereldblok is een onderdeel van een continent dat op basis van een cultureel, sociaal of economisch kenmerk één geheel vormt.

KAART MET WERELDBLOKKEN

In je atlas vind je een gelijkaardige kaart: 126A (cultuurgebieden)
Enkele namen zijn anders:
Voormalige Sovjetunie = Rusland en Centraal-Azië
De islamistische wereld = Noord-Afrika en Midden-Oosten


OEFENKAART:
vul de namen van de grote wereldblokken aan.